VIETJET (VJ) Thông báo thay đổi ký hiệu Mã Đặt Chỗ (PNR) kể từ ngày 16/01/2020

VIETJET (VJ) Thông báo thay đổi ký hiệu Mã Đặt Chỗ (PNR) kể từ ngày 16/01/2020

VIETJET (VJ): Thông báo thay đổi ký hiệu Mã Đặt Chỗ (PNR) kể từ ngày 16/01/2020
Kính gửi Quý đại lý, quý khách
👉Elephant Travel xin gửi tới Quý đại lý thông báo của VIETJET (VJ) về Thông báo thay đổi ký hiệu Mã Đặt Chỗ (PNR) kể từ ngày 16/01/2020 với nội dung chi tiết như sau:
👉VietJet Air trân trọng thông báo về việc Đổi ký hiệu Mã Đặt Chỗ (PNR) kể từ ngày 16/01/2020 như sau:
👉PNR cũ bao gồm 8 kí tự là số: 98756342
👉PNR mới sẽ là 6 kí tự bao gồm 1 số và 5 chữ cái (Ví dụ: 👉RJPV3A, DJCT9S, 7TRJPA )
Áp dụng cho tất cả đặt chỗ và thanh toán từ ngày 16.01.2020
Những vé đã được đặt và thanh toán trước ngày 16.01.2020 sẽ sử dụng bình thường.
Trân trọng.