Địa điểm trà sữa ngon tại Bangkok – Thái Lan

Địa điểm trà sữa ngon tại Bangkok – Thái Lan

27 Tháng Tư, 2019

Sau đây là một số địa điểm bạn bỏ túi khi Thèm trà sữa tại Thái Lan:

 Nomi Mono

 

 Moma’s bubble tea bar

 

 Seoulcial Club

 

 ATM Tea bar

 

FAT KIDS

 

TEA’O’HOLIC

 

Sharetea

 

KAMU

 

TEA65

 

HEEKCAA

 

THE ALLEY

 

Lunar nuna

 

CoCo

 

Brown cafe&eatery