Tour du lịch Nữ Nhi Thành - Elephant Travel - Du lịch Con Voi

Chọn chế độ xem:

Đà Nẵng-Phượng Hoàng Cổ Trấn – Phù Dung Trấn – Trương Gia Giới – Nữ Nhi Thành 5n4đ

Khởi hành: 15/10/2019, 29/10/2019, 12/11/2019, 26/11/2019, 10/12/2019, 24/12/2019.

Số ngày: 5N4Đ

11.666.000 đ

Đà Nẵng – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Phù Dung Trấn – Trương Gia Giới – Nữ Nhi Thành 6n5đ

Khởi hành: 05/10/2019, 10/10/2019, 19/10/2019, 26/11/2019, 07/11/2019, 16/11/2019, 21/11/2019, 30/11/2019, 14/12/2019, 19/12/2019.

Số ngày: 6N5Đ

11.999.000 đ